Selin Tokalı

Selin Tokalı

areas of expertise

 • ISO 22301 Lead Auditor

education

 • Sakarya University – Industrial Engineering

Performed IT general audits in various sectors.

 • The Business Continuity Risk is Real Now

  We have seen that the threat of epidemics, which we put on many risk analysis document in last decade, turns into a serious reality. The public authority takes measures to combat with epidemic, like closing schools across the country, canceling events and temporary closing some businesses. To protect the human life and health is our

  24/03/2020
 • BT Değerlendirme Hizmetleri (Due Diligence)

  Giriş   Şirket değerleme süreci satın alma veya birleşmeye konu olan bir firmada yürütülen başlangıç çalışmalarından biridir. Çoğu zaman şirket değerlemesi dendiğinde likidite, yatırımlar ve risk yönetimi konuları ile ilgilenilmektedir. Günümüzde ise BT değerlemesi yapmak finansal tabloları analiz etmek kadar önem kazanmıştır. Finans kurumlarının BT altyapılarına yatırımlarının artması, bilgi güvenliği ve mahremiyetin önem kazanması, bu

  31/01/2020
 • 6493 Sayılı Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında

  Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination.

  13/12/2019

contact details

Social Profiles