Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Mevzuatı

20.06.2013 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yayımlanan 6493 no’lu “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” ile ilgili düzenlenen “yönetmelik” ve “tebliğ” ışığında fatura ödeme, para transferi, mobil ödeme, elektronik para, ön ödemeli kart ve sanal POS benzeri hizmetleri sunan kuruluşlara getirilen yeni kurallar ile birlikte faaliyette bulunabilmelerine yönelik lisans gereksinimi ortaya çıkmıştır.

“Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kurulusları Hakkında Kanun” 12. Maddesinin birinci fıkrası kapsamında yer verilen hizmetlere yönelik faaliyette bulunmak isteyen tüm Kuruluşlar ve/veya bu hizmetleri temsilci aracılığı ile yürütmek isteyen Kuruluşların temsilcileri lisans kapsamına girmektedir.

 • Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dahil olmak üzere ödeme hesabının isletilmesi için gerekli tüm işlemler,

 • Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlarda dahil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dahil para transferi,

 • Ödeme aracının ihraç veya kabulü

 • Para havalesi

 • Gönderen tarafından ödeme işleminin yapılmasına ilişkin onayın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihaz aracılığıyla verildiği ve ödemenin ödeme hizmeti kullanıcısı ile mal veya hizmet sağlayan arasında sadece aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim veya haberleşme işletmecisine yapıldığı ödeme işlemi

 • Fatura ödemelerine aracılık

BOLD&Digital Nasıl Yardımcı Olabilir?

 • Politika ve prosedürlerin oluşturulması, ilgili kanun, tebliğ ve yönetmelik kapsamında BDDK tarafından zorunlu kılınan doküman ve belgelerin Kuruluş işleyişine göre oluşturulması

 • Operasyonel sürece yönelik iş akışlarının oluşturulması,Ödeme fonlarının korunması ve koruma hesabı basta olmak üzere faaliyet alanının ana süreçleri kapsamında is akışlarının çizilmesi

 • Growth through innovation/creativity:
  Rather than be constrained by ideas for new products, services and new markets coming from just a few people, a Thinking Corporation can tap into the employees.
 • Increased profits:
  The corporation will experience an increase in profits due to savings in operating costs as well as sales from new products, services and ventures.
 • Higher business values:
  The link between profits and business value means that the moment a corporation creates a new sustainable level of profit, the business value is adjusted accordingly.
 • Lower staff turnover:
  This, combined with the culture that must exist for innovation and creativity to flourish, means that new employees will be attracted to the organization.
how can we help you?

Contact us at BOLD&Digital office nearest to you or submit a business inquiry online.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?